رمان | دانلود رمان عاشقانه

دانلود رمان ایرانی و خارجی

ورود

موضوعات

تبلیغات

رمان به رنگ شب

نویسنده : سیامک
تاریخ : شنبه 28 دی 1392 05:37 ب.ظ
اتاق کاملا به هم ریخته بود و بوی تند سیگار فضای ان را پر کرده بود. انگار کسی ساعتها یا حتی روزها در انجا سیگار می

کشیده است به طوری که هر تازه واردی در بدو ورود از بوی تند و زننده ان مشمئز می شد.

سروش بی حوصله لباس عوض می کرد یک دست کت و شلوار و یک نگاه سطحی در اینه اما هیچ یک باب دلش نبود و ارزو

می کرد هرگز به این مراسم پای نگذارد. ولی مثل اینکه چاره ای نداشت.حکم پدر بود و بس.بالاخره هم علی رغم میل باطنی

اش به دلیل احترام به شخصیت خود و پدر یکی از شیک ترین کت و شلوارهایش را پوشید و بدون اینک هدر اینه نظری

بیندازد روی تخت ولوشد.

سیگار روشن را از گوشه زیر سیگاری برداشت و بین لبهایش قرار داد و به سقف خیره ماند . در چهره جذاب و مردانه اش

غمی جانکاه لانه کرده بود .رنگ به چهره نداشت فروغ و درخشش از چشمان سبز رنگ گیرایش گریخته بود. مثل یک بیمار

مالیخولیایی به فکر فرو رفته بود.

بعد ازمشاجره و بحث های یک ساله بالاخره پدر موفق و او حاضر به چشم پوشی از دختری شده بود که تمام قلبش را تسخیر

کرده بود.

در عالم خود بود که صدای در او را مجبور کرد با عجله سیگار را در زیر سیگاری خاموش کند. چند لحظه بعد مادرش

شیرین ) در حالی که لبخندی بر لب و کرواتی بسیار زیبا و هماهنگ با رنگ چشمان او در دست داشت وارد اتاق شد و با

تعجب پرسید: - هی پسر چه کار می کنی ؟ چه خبره!...بوی گند سیگار تموم اتاقت رو پر کرده!
ونگاهی به سروش انداخت که با فریاد او در امیخت.

-چرا با لباس مهمانی ولو شدی روی تخت؟...الان چروك میشه ها.

و غرولندکنان به طرف پنجره رفت پذده های ابی گلدار را کنار کشید.پنجره را باز و هوای الوده و کثیف را با کتابی که از قفسه

برداشت بیرون راند. قدری خشبو کننده هلو که معمولا سروش برای از بین بردن بوی سیگار میزد اسپری کردو گفت:- به

جای اینکه به خودت عطرو اودکلن بزنی این سیگار مسخره رو دود میکنی.

اگه پدرت متوجه سیگار کشیدنت بشه می دونی که چه عکس العملی نشون می ده. سروش گویی در دنیای دیگری به سر می

برد به سختی تکانی خورد و لبه تخت نشست و در حالی کحه سعی در دزدیدن نگاهش داشت گفت: - مادر بس کن ... تورو

خدا بس کن.و

اما شیرین کلافه انگشت روی لب فرزند گذاشت و گفت: قرار شد دیگه حرفش رو نزنیم...خوب؟

لبهی سروش رئی انگشت مادر سر خورد و با التماس گفت: حداقل تو یکی میتونی درکم کنی...ناسلامتی من پسرتم یا به قول

خودت پاره تنت. شیرین کلافه جواب داد می دونم می دونم ولی عزیزم خودت زیر بار رفتی...پس خواهش میکنم دیگه بس

کن .من نه طاقت ناراحتی تورو دارم نه میتونم جولوی پدرت بایستم.

-باشه ولی خودت خوب میدونی که فقط به خاطر تو که بیش از این بین من و پدر قرار نگیری تن به این ازدواج مسخره

دادم.اگه اون سکته لعنتی رو نکرده بودی مجبور نبودم برای سلامتی شما نظری کنم که حالا برای ادا کردنش مثل خر توی

گل بمونم ومطمئن باش پدر نیتونست مثل امروز خوشحال باشه.

-ولی پدرت فقظ خوشبختی تورو می خواد و میدونم چیزی در سیما دیده که فکر میکنه لیاقت همسری تورو داره تو با چشم

دلت نگاه میمنی و پدر با چشم عقل. والا به حال من فرقی نداره که الهه عروسم باشه یا سیما.من فقط دلم می خواد پسر

نازنینم خوشبخت بشه . سروش باکلافگی اهی کشید و برخواست.چندین بار طول اتاق را قدم زدپریشان و مستاصل بود. از

حرکت باز نایستاد دست در هوا چرخاندو گفت: - پدر با این کار زندگی من و سیما رو تباه میکنه. من هیچ وقت نمی تونم

سیما رو دوست داشته باشم یا خوشبختش کنم... مطمنم که خیلی زود از من خسته میشه و ترکم میکنه.

-نه پسرم ! بعد از ازد.اج وقتی مسئولیت یک زندگی رو قبول کردی کم کم عشق الهه از سرت دور میشه... مخصوصا وقتی

پای بچه به میون بیاد.

-نگفتم سیما عیب داره اما من علاقه ای بهش ندارم. شیرین ابروانس را گره کرد و با تندی گفت: چه کار کنم؟ می دونی که

حرف حرف پدرته اون هنوز می خواد مثل دیکتاتور های پنجاه سال پیش عمل کنه. اشفتگی مادر سروش را وادار کرد که به

علامت اتش بس دست ها را به هوا بلند کند. - باشه باشه... دیگه حرف نمی زنم . تموم... خوبه؟

شیزین قدری سرش را به طرف شانه مایل کرد و با لبخندی مهربان گفت:- پاشو پسرم... پاشو یه دستی به موهای قشنگت

بزن و حاضر شو... زود بیا پایین تا یه چیز خنک و شیرین بدم بخوری شاید سگرمه هات باز بشه .سروش از روی اجبار لبخند

تلخی به لب راند و گفت:- چشم مادر.تو برو من هم الان میام.

-افرین. حالا شدی پسر خوب خودم.

نگاه بی قرار سروش دنبال مادر بود .صدای خسته و غم زده اش شیرین را در استانه در موقف کرد ( مامان.((

-جانم.

سروش راهی برای رهایی از کلافگی نمی یافت در حالی که سرش را به علامت تاسف تکان میداد با صدای لرزانی گفت:

-نمی دونم ... هنوز نمی دونم شاید خودم رو سپردم دست سر نوشت...شاید هم ازش فرار کردم.

نگاه پر حسرت شیرین به فرزند با اهش درامیخت و بی کلام خارج شد.بدون شک در وجود او به خاطر تنها فرزندش غوغایی

بر پا بود .

شاید اگر جمشید حرف شنو بود با او حرف می زد و جلوی این ازدواج را می گرفت اما او همسرش را خوب می شناخت. هیچ

کس و هیچ چیز نمی توانست تصمیم جمشید را عوض کند.حداقل چیزی که در طی سی سال زندگی با همسرش فرا گرفته

بود این بود که هیچ گاه روی حرف او حرفی نزند.

جمشید از شادی موفقیتش در پوست خود نمیگنجید ودر حالی که زیر لب ترانه ای زمزمه میکرد مشغول واکس زدن کفش

هایش بوداما به محض مشاهده چهره درهم و رنگ و رو پریده شیرین لبخندش زایل و متوجه سروش در طبقه بالا شد. از این

رو قیافه حق به جانبی گرفت و گفت:

-ببین شیرین !اگه پسرت می خواد دیوونه بازی در بیاره و اون بی چاره ها رو هم به حال و روز تو بیندازه همین حالا تکلیف

من رو روشن کن.

نمی خوام سنگ روی یخ بشم. اصراری هم به ازدواج سروش ندارم ولی این رو بدون که هیچ وقت تا زمانی که زنده ام محال

بتونه الهه رو به عنوان عروس به این خونه بیاره.

-خواهش میکنم بس کن جمشید ! ... اون راضیه . دوباره همه چیز رو خراب نکن الان صدات رو می شنوه... توو خدا شر

درست نکن.

-فقط بهش حالی کن جلوی مردم ادا در نیاره و با ابروی من بازی نکنه.

صدای شیرین که می گفت: (( باشه عزیزم...باشه)) به سختی از سوی اشپز خانه شنیده شد.لحظاتی بعد با لیوان های شربتبه

میان حال بلز گشت و از جمشید دعوت کرد تا گلویی تازه کند . در همین حال سروش از پله ها سرازیر شد جذاب تر و با وقار

تر از همیشه با قد صدو هشتادو پنج سانتی متر چنان در کت و شلوار یشمی رنگ خود جلب توجه میکرد که گویی مانکن

است.

شیرین به محض دیدن فرزند بلا فاصله به طرف منقل کوچکی رفت که دقایقی قبل اماده کرده بود تا با دود کردن اسپند گوئی

تمتمی اثار شوم چشم های شور و بلا ها را از فرزندش دور گرداند.

لحضاتی بعد سروش در حالی که غرق در افکار خود بود پشت فرمان ماکسیمای سیاه رنگش قرار گرفت و مسافر گذشته

نچندان دور خود شد.

ان روز را به یاد اورد که در بارش نم نم باران جلوی در منزل متوقف شد مادرش سعی داشت قبل از لک شدن ملحفه ها بر اثر

قطرات باران انها را ججمع اوری کند.

پاورچین جلو رفت و بند رخت را کمی پایین کشید و سلام کرد. شیرین به محض دیدن پسرش لبخندی از سر شوق زدو گفت

:

-اومدی مامان! بجنب که به موقع رسیدی.

-چشم.مخلص مادر عزیزم هستم. ولی شرط داره خانومی!

و گوشه ملافه را گرفت و منتظر جواب مادر ماند. اما شیرین ابروانش را در هم کشید و گفت: - شرط بی شرط. یالا تا ملافه ها

لک نشده بجنب.

-مگه من از شما چی می خوام که زیر بار نمیری؟

-خودت می دونی چی می خوای . پس بی خودی بحس رو کش نده.

سروش با قهر روی از مادر گرفت. هر ملافه ای رو که از روی بند رخت جمع می کرد با حرص در سبد قرمز رنگ پلاستیکی می

کوبید از این رو شیرین با اوقات تلخی صدایش را بلند کرد و گفت: - چه کار می کنی؟ این طوری که یه اتو کشی می اندازی

گردنم بچه .سروش دست از کار کشید و گفت:

-چه کار کنم!اخه مگه تو و پدر برام اعصاب می گذارید.

شیرین لباس های باقی مانده را با عجله در سبد گذاشت و ان را به دست گرفت و به سمت ساختمان به راه افتاد . سروش

شرمنده از رفتار تند خود فاصله ایجاد شده را با یکی دو قدم پر کرد . سپس در حالی که سبد را از دستان مادر میگرفت

گفت:

-الهی قربونت برم مامان. قلط کردم... بگو که از دستم ناراحت نیستی . نگاه شیرین مثل همیشه موجی از عشق به صورت

فرزند پاشید اما بدون گفتن حتی یک کلمه وارد ساختمان شد و یکراست به اشپزخانه رفت.

سروش جلوی در ورودی او را مخاطب قرار داد و وقتی با بی اعتنایی او روبه رو شد سبد را در گوشه ای نهاد و وارد اشپزخانه

شد .شیرین در حال چشیدن طعم غذا بود با این وجود متوجه حضور سروش شد و گفت:

-ول معطلی. گفتم نه یعنی نه.
جمعه 31 خرداد 1398 08:38 ب.ظ

Truly plenty of very good advice.
click now buy cialis brand cialis dosage achat cialis en europe cialis australia org ou acheter du cialis pas cher cialis dosage recommendations cialis cost cialis uk next day generic cialis review uk cialis price thailand
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:51 ب.ظ

Cheers. I enjoy it!
how to buy cialis online usa cialis generico milano the best site cialis tablets cialis 5 mg effetti collateral cialis reviews cipla cialis online tadalafil rx cialis para comprar estudios de cialis genricos cialis kamagra levitra
شنبه 25 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

You've made the point.
generic cialis in vietnam we recommend cheapest cialis only best offers 100mg cialis generic cialis pro cialis professional from usa cialis diario compra tarif cialis france cialis sicuro in linea cialis super acti cialis savings card
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Really tons of good advice.
cialis price thailand acheter du cialis a geneve cialis italia gratis canadian discount cialis we like it cialis soft gel cialis prezzo in linea basso cialis italia gratis callus cialis tablets for sale acquistare cialis internet
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:37 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis rezeptfrei we like it cialis soft gel generic cialis pill online cialis 100 mg 30 tablet how do cialis pills work usa cialis online cialis canada generic cialis at the pharmacy generic cialis at walmart cialis purchasing
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:44 ب.ظ

Regards! Helpful information!
cialis venta a domicilio cialis bula tesco price cialis cialis from canada free generic cialis generic cialis pro estudios de cialis genricos cialis for daily use cialis 5 mg schweiz cialis professional from usa
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

Thanks. Loads of stuff.

il cialis quanto costa precios de cialis generico cialis soft tabs for sale the best choice cialis woman venta de cialis canada i recommend cialis generico cialis italia gratis cialis prezzo di mercato does cialis cause gout cialis uk
شنبه 18 خرداد 1398 06:27 ق.ظ

Nicely voiced genuinely. !
get cheap cialis cheap cialis i recommend cialis generico wow look it cialis mexico buying cialis on internet opinioni cialis generico cialis 5 mg generic cialis pill online canadian drugs generic cialis cialis billig
جمعه 23 فروردین 1398 10:49 ب.ظ

Seriously all kinds of amazing knowledge!
no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmaceuticals for usa sales online pharmacies Northwest Pharmacy most reliable canadian pharmacies canada pharmacies prescriptions from canada without trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy world trust pharmacy of canada
جمعه 16 آذر 1397 07:43 ق.ظ

Thanks a lot, Loads of stuff.

fast cialis online brand cialis generic cialis venta a domicilio trusted tabled cialis softabs cialis 05 cialis super kamagra cialis 50 mg soft tab cialis with 2 days delivery acheter du cialis a geneve order cialis from india
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Wonderful stuff. Many thanks.
chinese cialis 50 mg cialis pills cialis kaufen cialis 5 mg achat cialis en itali cialis qualitat free cialis cialis bula venta cialis en espaa deutschland cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Perfectly voiced indeed! .
cialis pas cher paris 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg cut in half cialis in sconto cialis prezzo di mercato tadalafil the best choice cialis woman only best offers 100mg cialis warnings for cialis cialis prices in england
دوشنبه 12 آذر 1397 05:18 ق.ظ

You actually stated that exceptionally well.
overnight cialis tadalafil cialis for bph cialis without a doctor's prescription rezeptfrei cialis apotheke cialis generico buy cialis sample pack comprar cialis 10 espa241a cipla cialis online buy cialis uk no prescription cialis generique
یکشنبه 11 آذر 1397 04:57 ب.ظ

Thanks! A lot of data.

cialis sale online achat cialis en suisse generic cialis soft gels cialis diario compra order generic cialis online viagra or cialis preis cialis 20mg schweiz online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a cialis kaufen
یکشنبه 11 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Thank you. I enjoy this!
cialis coupon cialis coupons cialis generico click now cialis from canada cialis online holland cialis generika low cost cialis 20mg costo in farmacia cialis generic for cialis cialis baratos compran uk
شنبه 10 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Thank you, I enjoy this.
warnings for cialis cialis price in bangalore cialis dosage recommendations cialis 5 mg buy cialis patentablauf in deutschland buy cialis dose size of cialis low dose cialis blood pressure estudios de cialis genricos cialis per paypa
جمعه 9 آذر 1397 05:15 ب.ظ

Valuable information. With thanks.
generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line cialis super acti overnight cialis tadalafil buy online cialis 5mg buy cialis uk no prescription cialis generico cialis sans ordonnance cialis patentablauf in deutschland cialis for daily use
جمعه 9 آذر 1397 05:30 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis 30 day trial coupon cialis online holland cialis 5 mg schweiz cialis free trial cialis 20 mg best price cialis et insomni cialis great britain generic cialis 20mg tablets cialis generique 5 mg cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:09 ب.ظ

You made the point!
where to buy cialis in ontario cialis tadalafil online buy original cialis purchasing cialis on the internet pastillas cialis y alcoho does cialis cause gout cialis mit grapefruitsaft cialis 100 mg 30 tablet low dose cialis blood pressure bulk cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Seriously many of valuable material.
cialis coupons cialis prezzo in linea basso click here take cialis cialis wir preise we choice cialis pfizer india cialis 5 mg scheda tecnica bulk cialis cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo cialis kaufen wo
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:17 ب.ظ

You actually expressed that effectively!
cialis authentique suisse wow look it cialis mexico cialis pas cher paris generic cialis 20mg tablets viagra cialis levitra prix de cialis rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg online cialis cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:44 ق.ظ

Incredible a good deal of wonderful knowledge.
prices for cialis 50mg interactions for cialis buy brand cialis cheap generic low dose cialis cialis official site cialis baratos compran uk tarif cialis france cialis savings card cialis vs viagra where to buy cialis in ontario
یکشنبه 1 مهر 1397 02:26 ق.ظ

Great data. Regards!
canadian pharmaceuticals reviews trusted pharmacy canada pharmacy canada best canadian rx world pharmacy drugs for sale on internet canada medication best canadian pharmacy canada online pharmacies medication northwest pharmacies online canadian pharmacy viagra brand
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

You said it superbly.
cialis generic prezzo di cialis in bulgaria dosagem ideal cialis cialis professional yohimbe only here cialis pills price cialis per pill cialis online nederland generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve recommended site cialis kanada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
:: حقوق تمامی مطالب این سایت محفوظ است

طراح: سایت ستاپ
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic